advisering en hulp bij woonproblemen

rapportage bij urgentieaanvragen

Rapportage bij urgentieaanvragen

Bureau Leijten & van Hoek levert rapportages bij urgentieaanvragen voor de woningbouwcorporaties in de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Wij analyseren de situatie van een urgent woningzoekende en doen daarvan verslag. Hiermee kan de urgentiecommissie een afweging maken over de noodzaak tot het verlenen van voorrang op andere woningzoekenden. Standaard gaat een van onze mensen, een specialist op het terrein waarvoor een onderzoek wordt verlangd, op huisbezoek bij de persoon die urgentie heeft aangevraagd. We verbinden de actuele woon- of verblijfplaats van de woningzoekende en de gewenste woonsituatie met diverse mogelijke probleemgebeiden: medisch, psychiatrisch, psychosociaal, ergonomisch, gedragsmatig of financieel.

Onze rapportage is concreet, met een heldere weergave van de visie van de urgentie-aanvrager en onze indruk van zijn situatie. De rapportage geeft ook een nauwkeurig beeld van woonvaardigheden en woonrisico’s. Waar nodig vragen we toestemming om contact te mogen opnemen met (eerdere) behandelaars of begeleiders. Bureau Leijten & van Hoek zorgt voor een snelle afhandeling van het urgentieonderzoek.
Binnen tien werkdagen na opdracht heeft u een helder uitgewerkt rapport op uw bureau. "Aanvragen tot nader onderzoek worden snel en accuraat afgehandeld..."
(lees verder)

 Leijten en Van Hoek advisering en hulp bij woonproblemen

Leijten en Van Hoek, partner voor woningbouwcorporaties

advisering en hulp bij woonproblemen tussen huurder en verhuurder