advisering en hulp bij woonproblemen

advisering en hulp bij woonproblemen tussen huurder en verhuurder

Begeleiding bij aanmelding

Mogelijk is een huurder niet in staat (potentiële) problemen op te lossen.
Dan is er mogelijk hulpverlening nodig. Wij zijn in staat om de noodzaak daarvan te beoordelen. In overleg met alle betrokkenen, dus ook met u als woningbouwcorporatie, kunnen we huurders motiveren tot het aangaan van een hulpverleningscontact. We bieden hierbij een kort persoonlijk begeleidingstraject aan. Dit kan nodig zijn, zeker bij kandidaat-huurders met een moeilijke voorgeschiedenis door agressieproblemen, psychiatrische problemen, tbs-verleden, etc..

Leijten & Van Hoek gaat een kortdurend contact met hen aan om inzicht te geven in kansen en risico’s voor de corporatie, de omwonenden en niet in de laatste plaats voor de woningzoekende zelf. We begeleiden zo nodig de woningzoekende tot er contact is met een voor hem of haar geëigende hulpverleningsinstantie. Tijdens de begeleiding zou kunnen blijken dat de kandidaat-huurder er überhaupt beter aandoet niet zelfstandig te wonen.
We zijn deskundig dit met betrokkene in te schatten en naar alternatieven te zoeken.

 Leijten en Van Hoek advisering en hulp bij woonproblemen

Leijten en Van Hoek, partner voor woningbouwcorporaties

advisering en hulp bij woonproblemen tussen huurder en verhuurder