advisering en hulp bij woonproblemen

advisering en hulp bij woonproblemen

Huurdersscan t.b.v. advisering en hulp bij woonproblemen

Bureau Leijten & Van Hoek verzorgt een huurdersscan bij kandidaat-huurders met mogelijk problemen op een van de levensgebieden.
Het idee is om een goed beeld te krijgen van deze problemen aan het begin van hun aanmeldingsprocedure. Standaard gaan wij op bezoek bij de kandidaat-huurder. De huurdersscan levert een helder beeld op over onder andere eerdere instabiele woonsituatie, moeite met geldbeheer, werkloosheid, sociale inbedding (of het ontbreken ervan) en gezondheidsproblemen.

Tevens stellen wij een overzicht samen van de aanwezigheid van hulpverlenende instanties (of het ontbreken ervan). Leijten & Van Hoek beschikt over expertise op deze levensgebieden door een ruime ervaring met huurdersscans, woonproblemen en door werkervaring in sectoren van Geestelijke gezondheidszorg en Maatschappelijke Opvang
(zie ook ‘Wie zijn wij’).

Leijten en Van Hoek advisering en hulp bij woonproblemen

Leijten en Van Hoek, partner voor woningbouwcorporaties

advisering en hulp bij woonproblemen tussen huurder en verhuurder