advisering en hulp bij woonproblemen

advisering en hulp bij woonproblemen

Leijten & Van Hoek - partner voor woningbouwcorporaties, advisering en hulp bij woonproblemen

Leijten & Van Hoek wordt gevormd door Christ Leijten en Paul van Hoek.
Ze hebben beiden zeer ruime en diverse ervaringen op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg. Ze werk(t)en onder andere als crisisinterventoren bij de 7x24uursdienst in de GGz.

Door activiteiten in training, nascholing en onderwijs zijn ze vertrouwd met de GGz, het Algemeen Maatschappelijk werk en de Maatschappelijke opvang. De werkzaamheden voor woningbouwcorporaties bestaan vanaf 1999. Als team-players zullen ze waar nodig andere deskundigen bij hun werkzaamheden betrekken.

Leijten en Van Hoek advisering en hulp bij woonproblemen

Leijten en Van Hoek, partner voor woningbouwcorporaties

advisering en hulp bij woonproblemen tussen huurder en verhuurder