advisering en hulp bij woonproblemen

overlastbemiddeling in een drukke omgeving

Overlastbemiddeling, advisering en hulp bij woonproblemen

Tussen huurders onderling en tussen huurders en een woningbouwcorporatie kunnen allerlei problemen ontstaan. Wanneer deze problemen niet oplosbaar lijken, kan Leijten & van Hoek vaak toch nog een uitweg vinden. Wij stellen vast wat de aard van een woonprobleem is en in welke richting de oplossing moet worden gezocht. Leijten & Van Hoek is voor overlastbemiddeling snel in te schakelen. Dit kan ook zonder dat alle details al bekend zijn. Kernvragen zullen zijn: welk probleem staat op de voorgrond en welke oplossingsstrategie past het beste? Overlastgevend woongedrag en expliciete conflicten kunnen zonder oplossing makkelijk steeds verder escaleren.

Wij ervaren steeds dat het goed mogelijk is problemen minstens te verminderen door bemiddeling (ook wel ‘mediation’ genoemd, het oplossen van een geschil met de hulp van een neutrale bemiddelaar). In een aantal bijeenkomsten met relevante partijen wordt gewerkt aan voor iedereen aanvaardbaar perspectief. Bemiddeling vereist een vrijwillige en vertrouwelijke deelname van betrokkenen. De gevonden oplossing wordt als een contract schriftelijk vastgelegd. "Een goede terugkoppeling, volledige rapportages en goede resultaten..."
(lees verder)

advisering en hulp bij woonproblemen tussen huurder en verhuurder

Leijten en Van Hoek, partner voor woningbouwcorporaties

advisering en hulp bij woonproblemen tussen huurder en verhuurder