advisering en hulp bij woonproblemen

Referenties overlastbemiddeling

logo Verder

Verder Recherche & Woondiensten Marij Tiemessen interim professional woondiensten & particulier rechercheur woonfraude

“Sinds een jaar of tien werk ik met Leijten & van Hoek samen, waarvan de laatste jaren als senior woonconsulent/projectleider bij diverse woningcorporaties. Ik schakel ze in bij overlastsituaties waarbij psychosociale problematiek van huurders een belangrijke factor lijkt te zijn. Door een heldere analyse van die situatie en de daarbij betrokken personen, kan het plan van aanpak worden opgebouwd om de overlast beheersbaar te krijgen en zo mogelijk helemaal op te lossen. Daarnaast zijn ze ingeschakeld voor een uitgebreid leefbaarheidsonderzoek in een sociaal zwakke wijk met ernstige leefbaarheidsproblemen. Dit omdat het vermoeden was dat er veel achter-de-voordeur-problematiek naar voren zou komen. Door hun vakkundige kijk, konden diverse casussen direct worden uitgezet bij de juiste instanties. Dat bespaarde veel tijd. Ook huurders vonden het prettig om met een 'derde' te praten over de corporatie, de buurt en hun eigen situatie. Aan de hand van het onderzoek konden we een accurate wijkanalyse maken inclusief een meerjarenplan om de wijk te versterken." www.verderwonen.nl

logo Portaal

Portaal Nijmegen Simone Jansen woonadviseur

“Ik maak gebruik van de diensten van het bureau Leijten & van Hoek bij urgentieaanvragen, onderzoeken bij overlast op diverse niveaus en met regelmaat vraag ik een advies. De uitkomsten van de onderzoeken zijn voor ons goed bruikbaar. Mijn ervaringen in dit contact zijn prettig en positief."

logo volkshuisvesting arnhem

Mia Peters, Woonconsulent Volkshuisvesting Arnhem

"In 2012 is onze samenwerking gestart met Leijten en Van Hoek. We hebben hen gevraagd een aantal zaken op te pakken die meer tijd en inzet vroegen dan wij zelf konden investeren. De samenwerking is naar volle tevredenheid verlopen. Een goede terugkoppeling, volledige rapportages en goede resultaten. We zullen de samenwerking dan ook zeker voortzetten."

logo nim maatschappelijk werk

NIM maatschappelijk werkster

"Samen met Christ ben ik op huisbezoek geweest bij een cliënt waarvan ik vermoedde dat er psychiatrisch problemen aan de orde zouden zijn. Meneer wilde geen verwijzing meer naar GGZ, daar had hij een slechte ervaring mee. Om meneer zo goed mogelijk te helpen en om voor mij zelf duidelijk te krijgen of ik het bij rechte eind had, heb ik Christ mee gevraagd op huisbezoek. Hier stond meneer wel voor open en een gesprek heeft plaats gevonden. Christ heeft meneer een advies gegeven en mij verteld wat er volgens hem aan de hand was met meneer. Mijn vermoedens werden bevestigd."

logo talis

Talis Marja Klabbers wijkadviseur

"Soms zit je zo verweven in een casus, dat een objectief onderzoek verheldering kan brengen, waardoor je in staat bent om er anders tegenaan te kijken…."

Leijten en Van Hoek, advisering en hulp bij woonproblemen tussen huurder en verhuurder

Leijten en Van Hoek, partner voor woningbouwcorporaties

advisering en hulp bij woonproblemen tussen huurder en verhuurder