advisering en hulp bij woonproblemen

Referenties leefbaarheidsonderzoek

logo Verder
Verder Recherche & Woondiensten Marij Tiemessen
interim professional woondiensten & particulier rechercheur woonfraude

"Sinds een jaar of tien werk ik met Leijten & van Hoek samen, waarvan de laatste jaren als senior woonconsulent/projectleider bij diverse woningcorporaties. Ik schakel ze in bij overlastsituaties waarbij psychosociale problematiek van huurders een belangrijke factor lijkt te zijn. Door een heldere analyse van die situatie en de daarbij betrokken personen, kan het plan van aanpak worden opgebouwd om de overlast beheersbaar te krijgen en zo mogelijk helemaal op te lossen. Daarnaast zijn ze ingeschakeld voor een uitgebreid leefbaarheidsonderzoek in een sociaal zwakke wijk met ernstige leefbaarheidsproblemen. Dit omdat het vermoeden was dat er veel achter-de-voordeur-problematiek naar voren zou komen. Door hun vakkundige kijk, konden diverse casussen direct worden uitgezet bij de juiste instanties. Dat bespaarde veel tijd. Ook huurders vonden het prettig om met een 'derde' te praten over de corporatie, de buurt en hun eigen situatie. Aan de hand van het onderzoek konden we een accurate wijkanalyse maken inclusief een meerjarenplan om de wijk te versterken." www.verderwonen.nl
Leijten en Van Hoek, advisering en hulp bij woonproblemen tussen huurder en verhuurder

Leijten en Van Hoek, partner voor woningbouwcorporaties

advisering en hulp bij woonproblemen tussen huurder en verhuurder